Hotline 0231 - 999561555, Mo.-Fr. 09-18, Sa.-So. 10-12 Uhr

Algemene voorwaarden

1 Bemiddelingsagentschap

De prioriteit van het bemiddelingsagentschap is het afsluiten van huurcontracten voor de vakantiewoningen. Hollandspezi.de, van de Strandslag Vermietservice GmbH, met het hoofdkantoor in Dortmund (hierna te noemen hollandspezi.de) bemiddelt namens derde (eigenaar / verhuurder) de verhuur van vakantiewoningen aan de klant / huurder. In die zin levert hollandspezi.de met haar werkzaamheden alleen de prestatie van bemiddeling uit naam en voor rekening van derde, de eigenaar / verhuurder. Een huurovereenkomst wordt alleen gesloten tussen de eigenaar / verhuurder van een woning en de klant / huurder.

2 Aanbod van accommodaties

Op deze website vindt diegene die op zoek is naar een vakantiewoning, de door derde (eigenaar / verhuurder), aangeboden accommodatie welke voor de verhuur ter beschikking staan. Hollandspezi.de aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de correctheid van de gegevens van de aangeboden accommodatie. Deze gegevens zijn door de eigenaars / verhuurders beschikbaar gesteld en door ons naar eer en geweten opgenomen in de media

Zo kan er van de kant van hollandspezi.de in het  algemeen geen garantie op de beschikbaarheid van de getoonde accommodatie gegeven worden. Een bemiddeling wordt pas aangeboden nadat hollandspezi.de zich over de daadwerkelijke beschikbaarheid van het te huren object bij de eigenaar / verhuurder heeft vergewist of de gewenste periode voor de klant / huurder beschikbaar is. De beschikbaarheid wordt aan de aanvragende klant / huurder zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het eerste verzoek van de  klant / huurder medegedeeld. Als er geen mededeling volgt moet worden uitgegaan van niet-beschikbaarheid.

3 Prijzen

Er wordt geen garantie geboden op de op dat moment geldende prijzen welke in de media staan. Deze zijn onderhevig aan verandering. De op het moment van aanvraag geldende prijs wordt aan de eventuele huurder middels een bindende overeenkomst vastgelegd. Latere wijzigingen van de prijs hebben geen invloed op de afgesloten overeenkomst.

Zo ook wordt er door hollandspezi.de geen garantie gegeven op de inrichting welke op de foto's afgebeeld staan en zoals de inrichting daadwerkrlijk is. Echter, de beelden geven een algemene indruk van de accommodatie, zodat u zich, als eventuele huurder, kan oriënteren.

4 Contract

Een huurovereenkomst is afgesloten zodra de boeking is gemaakt door de klant en bevestigd  is door hollandspezi.de. De ontvangst van uw reservering via ons online formulier is bindend! De boekingsbevestiging ontvangt u van ons per e-mail.

5 Betaling / storting

De huurprijs is vooraf verschuldigd door de klant / huurder en wordt rechtstreeks aan de eigenaar / verhuurder overgemaakt. De eigenaar / verhuurder heeft het recht om eigen betalingsvoorwaarden te stellen en mag bijvoorbeeld ook aan de huurder om voorschotten van de huur vragen.

6 Inchecken

De aankomsttijd is afhankelijk van persoonlijke afspraken met de eigenaar / verhuurder. Vaste aankomsttijden verneemt de huurder via de media en bij afwijkende aankomsttijden worden ze op een andere manier medegedeeld.

Indien de huurder / koper niet in staat zal zijn te voldoen aan de afgesproken aankomsttijd met de eigenaar / verhuurder, is deze altijd verplicht om de eigenaar / verhuurder van de afwijkende tijd op de hoogte te brengen. De eigenaar / verhuurder is gerechtigd, om bij een overschrijding van 2 uur, de accommodatie wederom te verhuren als de huurder / gast, de eigenaar / verhuurder niet van de vertraging op de hoogte gebracht heeft. Ervan uitgaande natuurlijk, dat de eigenaar / verhuurder natuurlijk wel bereikbaar moet zijn.

7 Check-out

De vertrektijd is afhankelijk van persoonlijke afspraken met de eigenaar / verhuurder. Vaste vertrektijden verneemt de huurder / gast via de media of bij afwijking hiervan wordt dit medegedeeld vóór de ondertekening van het contract.

8 Voorschriften voor het gebruik van het onroerend goed van de eigenaar / verhuurder

De huurder / gast zal de door de eigenaar / verhuurder opgestelde huisregels in acht moeten nemen. In geval van overtreding en / of bijvoorbeeld bij klachten van de buren over geluidsoverlast op / in de woning, behoudt de eigenaar / verhuurder zich het recht voor om de huurovereenkomst te ontbinden zonder terugbetaling van de reeds betaalde huursom.

9 Aansprakelijkheid

Hollandspezi.de is geen reisbureau. Hollandspezi.de is uitsluitend aansprakelijk voor de bemiddeling. De aansprakelijkheid beperkt zich tot opzet en grove nalatigheid. De aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid is uitgesloten. Hollandspezi.de is niet verantwoordelijk voor eventuele overmacht, stakingen of storingen aan het communicatienetwerk.

9.1. Aansprakelijkheid jegens gebreken in de woning

Voor alle informatie welke in de media genoemd wordt (beschrijving van de woningen / omgeving enz. ) zijn de eigenaars / verhuurders verantwoordelijk. Bij gebreken dient u zich bij de eigenaars / verhuurders te vervoegen en bij aankomst dit direct te melden. Latere vorderingen tot schadevergoeding wegens onjuiste kenmerken van woningen worden rechtstreeks op de eigenaar / verhuurder verhaald. Hollandspezi.de bemiddelt slechts in opdracht en is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van de woningen van de eigenaars / verhuurders.

10 Registratie van claims en verjaring

Vorderingen wegens niet-conforme levering van diensten moeten onmiddellijk en uitsluitend  worden gedaan bij de betrokken dienstverlener   (eigenaar / verhuurder). Rechten vervallen 6 maanden na de levering van de diensten.

11e Privacybeleid

Hollandspezi.de mag de persoonlijke gegevens van de eigenaars, evenals van de klanten / huurders verwerken en gebruiken voor zover dit vereist is voor een goed verloop van de bemiddeling. In geval van onenigheid, op welk gebied dan ook, mag hollandspezi.de de verkregen gegevens gebruik om hun manier van aanpak te rechtvaardigen of te wijzigen (inventarisatie van gegevens). Reserveringsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt door hollandspezi.de volgens de wettelijke bepalingen. De opgeslagen bestanden en de overdracht van alle reserveringsgegevens worden alleen gebruikt indien gewenst en / of vereist. De klant / huurder gaat ermee akkoord om hollandspezi.de de informatie toe te vertrouwen per e-mail fax of post, om een ​​allesomvattend informatiebestand te waarborgen.

12e Salvatorische clausule

Indien bovenstaande bepalingen van de Algemene Voorwaarden ongeldig zijn, zal de rest van de bepalingen onaangetast blijven. De partijen zullen vervolgens moeten proberen een toelaatbare bepaling te nemen die zo dicht mogelijk bij de beoogde regeling komt.

hollandspezi.de plaatst cookies om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen en voor advertentiedoeleinden. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.